Kommersiellt innehåll som är utformat på ett sådant sätt att det liknar redaktionellt material. Advertorials kan ibland produceras tillsammans med redaktion eller utgivare, och brukar publiceras online eller i tidskrifter. Advertorials kallas ibland för innehållssponsring.