Sekundär effekt av kommunikation. Som effekt nu, men också över tiden.