Ordbok

A
 • Above-the-Line

  Innefattar all reklam i massmedier dvs visuell kommunikation/aktiviteter såsom massmedia tex annonser, TV-reklam mm.

 • Ad Exchange

  En digital marknadsplats som möjliggör handel av annonsvisningar – en så kallad annonsbörs.

 • AdBlocker

  Programvara på en användares webbläsare som förhindrar annonser från att visas.

 • AdOps

  Administratör som optimerar arbetsflöden vid annonskampanjer även kallad Traffic.

 • Adstock

  Sekundär effekt av kommunikation. Som effekt nu, men också över tiden.

 • Advertorial

  Kommersiellt innehåll som är utformat på ett sådant sätt att det liknar redaktionellt material. Advertorials kan ibland produceras tillsammans med redaktion eller utgivare, och brukar publiceras online eller i tidskrifter. Advertorials kallas ibland för innehållssponsring.

 • AdWords

  Pay Per Click-annonseringsprogram på Googles sökmotor.

 • Affiliatemarknadsföring

  Affiliatemarknadsföring handlar om att ta hjälp av webmasters för att nå ut med sin produkt eller tjänst och betala för resultat.  Det innebär alltså att en publisher marknadsför en webbshop på t.ex. hemsidor, bloggar, via AdWords, i sociala medier eller genom e-postmarknadsföring.

 • Affinity/Affinitet

  Beskriver hur väl en mediepublik sammanfaller med en specifik målgrupp. Vid hög affinitet finns en klar intressegemenskap mellan mediet och målgruppen. Hög affinitet leder till en hög räckvidd i målgruppen.

 • App

  En app är ett program som kan användas på mobila plattformar som exempelvis mobiler och surfplattor.

 • Assist Score

  Förhållandet mellan hur många försäljningar ett medie har bidragit med i proportion till den summa Last Click Count-försäljning som medierna har tilldelats.

 • ATL

  Se Above-the-line

 • Attribution modeling

  Effektmätning som beskriver varje enskild reklamkontakts bidragade andel till den totala effekten.

 • AVOD

  Online-videotjänst som är gratis för användaren och finansieras genom reklam.

B
 • Backloaded

  Beskriver en strategi på kampanjnivå, där vikten av kampanjtrycket placeras i slutet av kampanjperioden.

 • Barter

  Begrepp för byteshandel av tjänster och produkter mellan företag. Inom marknadsföring kan det handla om att en annonsör betalar mediet med en vara eller en tjänst för en annonsplats.

 • Beacon

  Positioneringstjänst som kommunicerar via Bluetooth. Utvecklad för inomhusbruk. Tekniken gör det möjligt för en enhet att skicka push-meddelanden till enheter i närheten.

 • Behavioural Targeting

  En taktisk modell att styra sin onlinemarknadsföring med riktade visningar mot en given målgrupp. Går ut på att styra banners mot användare med ett specifikt beteende på internet.

 • Below-the-Line

  Samlingsterm för alla kommunikationskanaler som inte är traditionella massmedier.

 • Blogg

  En webbsajt med noteringar, kommentarer och nyheter som uppdateras kontinuerligt. En viktig del är att uppnå en nätverkseffekt genom att exempelvis kommentera andra bloggar.

 • Bot

  Mjukvara som kör automatiskt utan mänsklig inblandning.

 • Bounce Rate

  Procent av besökarna som lämnar sajten utan att klicka vidare.

 • Brand Equity

  Varumärkets mervärde som produceras av konsument- och marknadens reaktioner. Består av tre mervärdeskomponenter: mentala, beteendemässiga och finansiella.

 • Broadsheet

  Stort tidningsformat (kallas även fullformat/helformat)

 • Bruttofrekvens

  Genomsnittligt antal exponeringschanser (OTS) per individ i hela målgruppen, oavsett om individen exponeras eller ej.

 • Bruttoräckvidd

  Bruttoräckvidd är summan av alla kontakter. Samma individ eller webbläsare kan räknas flera gånger.

 • BTL

  Se Below The Line.

 • Burst

  Uttrycket står för en strategi där kampanjtrycket är koncentrerat till en begränsad period med högt tryck.
  Kampanjaktiviteterna kan begränsas till en eller ett fåtal kampanjer under exempelvis ett år.

C
 • Click rate

  Se också CTR. Ett nyckeltal inom onlinemarknadsföring. Antalet gånger det klickas på en banner i förhållande till antalet exponeringar. CTR=antal klick/antal exponeringar.

 • Closed loop attribution modeling

  Effektmätning som tillskriver varje enskild reklamkontakts bidragande andel till att en konsument genomfört ett köp. Och den informationen används för automatiserad optimering i befintlig kampanj.

 • CMS

  Ett administrationsverktyg för att hantera din webbplats. Kan på svenska kallas både uppdateringsverktyg och publiceringsverktyg.

 • Consumer Journey

  En modell eller metod som beskriver konsumentens väg genom hela köpprocessen, från ett inledande övervägande kring en produkt eller tjänst till köp och upplevelse av köpet.

 • CPA

  Kostnaden för reklam som bygger på att en besökare tar del av särskilt definierade åtgärder som svar på en annons. ”Åtgärder” inkludera sådana saker som en försäljningstransaktion, en kundförvärv eller ett klick.

 • CPC

  Kostnaden för reklam baserat på antal klick annonsen fick. (CPC kan även användas som Cost per Customer).

 • CPL

  Cost per lead.

 • CPM

  Kostnad per 1 000 exponeringar. Exempel; Kostnaden för en annonskampanj på en webbplats är 70 000 kr. Kunden köper 2 miljoner exponeringar. Vad blir cpm-priset? 70 000 kr ./. 2 miljoner x 1000 = 35 cpm eller 35 kr för 1 000 visade annonser.

 • CPO

  Kostnad per beställning, även kallad kostnad per köp, är kostnaden för digital annonsering dividerat med antalet ordrar.

 • CPP

  Cost Per Point, kostnaden per rating.

 • CPT

  Kostnaden per tusen exponeringar, se även CPM.

 • CPV

  Cost Per View. Kostnad per videovisning. Se även PPP.

 • Crawler

  Beteckning på en tredjepart som samlar publicisters tillgänliga display-ytor och agerar som en mäklare som säljer vidare dessa ytor till annonsörer.
  Exempel på medier som ger möjlighet att handla i ett displaynätverk är Google och Widespace.

 • CRM

  Helt enkelt ett säljstöd med funktioner som bland annat kundregister, offerter eller supporthistorik.

 • Cross device

  Spårning av konsument mellan olika digitala plattformar

  ..Möjliggör bibehållen relevant kommunikation och storytelling mellan app, webb, läsplatta och dator.

 • CTR

  Click Through Rate. Antal besökare på en webbsida som klickar på en länk för att ta sig vidare till en annan webbsida.

 • Customer journey / Kundresa

  En kunds resa från att hen får kunskap om en vara/tjänst till att hen blir kund, och vidare till merförsäljning.

D
 • Data exchange

  Databörs där man kan köpa eller sälja anonymiserad information om anonyma grupper av användare. T.ex "är 25-30år", "flyttar", "fotbollsintresserad", "jämför priser på läsplattor".

 • Data Onboarding / CRM onboarding

  Sätt att hitta kundbas från fysisk butik digitalt.

 • DCO

  Hjälper marknadsförare att få rätt budskap till rätt konsumenter. Det ger dem möjlighet att differentiera och skräddarsy annonser med hjälp av rätt data.

 • Deal ID

  Med Deal ID menas ett lösenord som man behöver för att komma åt ett specifikt varulager. Det ska användas för att identifiera villkoren för ett köp.

 • Display Annonsering

  Display annonsering är synonymt med banner-annonsering. Annonserna kan både vara statiska och animerade.

 • Displaynätverk

  Beteckning på en tredjepart som samlar publicisters tillgänliga display-ytor och agerar som en mäklare som säljer vidare dessa ytor till annonsörer.
  Exempel på medier som ger möjlighet att handla i ett displaynätverk är Google och Widespace .

 • Djuplänkning

  Djuplänkning är en term som används kring att skapa ett hyperlänk som hänvisar till en specifik undersida på ett webbplats, istället för att länka till en startsida.

 • DMP

  En teknisk plattform som aggregerar och administrerar användardata (cookies).

 • DSP

  En teknisk plattform som annonsörer/byråer använder för att genomföra annonsköp.

 • Dubbeltäckning

  Begreppet avser den andel användare som återkommer i tittardata för två olika webbplatser eller videoklipp. Kan även gälla för TV, radio, samt andra medier och mellan olika plattformar.

E
 • E-mail marknadsföring

  Diciplinen då e-mail används i marknadsföringen. Utskick av nyhetsbrev på nätet är exempel på denna kommunikationsform.

 • Earned Media

  Earned media är det engelska begreppet för förtjänade mediekanaler. När kunden blir en kanal.
  När våra kunder själva tar på sig att sprida budskapet, att berätta om produkten eller marknadsföra tjänsten till sina vänner.

  Se relaterade begreppen Owned Media och Paid Media

 • Effektiv Frekvens

  Full budskapsförståelse. Det (subjektiv eller analysbaserad) antal exponeringar som behövs för att realisera/utlösa önskad respons i målgruppen.
  En effektiv frekvens anges vanligtvis som ett intervall (frekvensområde).

 • Effektiv räckvidd

  I samband med reklamexponering brukar man definiera en räckvidd vid en given Minsta Effektiva Frekvens.

  Ex. MEF = 4+, Effektiv räckvidd = 50 %. Detta innebär att målet är att 50 % av målgruppen ska ha sett reklamen minst fyra gånger.

 • Engagement Score

  Ett mått för engagemang, d v s hur mycket energi en individ lägger på en specifik handling.

 • Exponering

  Annonsinförande, kontaktmöjlighet, OTS.
  I internetsammanhang: antalet gånger en banner laddas ned (exponeras) hos någon användare. Samma användare kan se samma banner många gånger, vilket ökar antalet exponeringar.

 • Exponeringsfrekvens

  Visar hur stor andel av målgruppen som nås av en exponering, två exponeringar, tre exponeringar etc.

F
 • Flash

  Flash är ett program utvecklat av Adobe som gör det möjligt att se Flash-element (grafiska element och animationer) i exempelvis en browser. Man kan bland annat använda Flash till att bygga hemsidor och spel. Flash använder filformatet ".swf".

 • Floor Price

  Det lägsta priset en publicist är villig att sälja en viss annonsvisning för.

 • Freemium

  Affärsmodell, där en grundversion av en produkt eller tjänst erbjuds gratis, men det finns inbyggda fördelar med att uppgradera till en betalversion.

 • Frontloaded

  Uttryck, som beksriver en strategi på kampanjnivå, där det stora kampanjtrycket placeras i början av kampanjperioden.

G
 • Gallup-undersökning

  En Gallupundersökning är det samma som en opinionsmätning. Det är en statistisk metod för att mäta den allmänna opinionen, uppfunnen av George Gallup i USA på 30-talet. I Sverige har Gallupundersökning eller Gallup blivit synonymt med att genomföra en opinionsmätning.

 • Genomsnittlig frekvens

  Genomsnittligt antal gånger en person i målgruppen har sett en reklam eller blivit exponerad för den.

 • Genomsnittlig OTH

  Opportunity to Hear. Antal gånger den genomsnittlige individen i målgruppen har möjlighet att komma i kontakt med reklambudskapet under en kampanj i genomsnitt (totalt antal möjliga kontakter med mediet/individer). Kopplat till medieräckvidd.

 • Genomsnittlig OTS

  Opportunity to See. Antal gånger den genomsnittlige individen i målgruppen har möjlighet att komma i kontakt med reklambudskapet under en kampanj i genomsnitt (totalt antal möjliga kontakter med mediet/individer). Kopplat till medieräckvidd.

 • Geo Targeting

  Möjliggör geografisk begränsning av annonsvisningarna för att endast visa annonser för en användare som befinner sig inom ett utvalt område.

 • GeoFencing

  En virtuell omkrets för en geografisk verklig plats.

 • Gerillamarknadsföring

  Gerillamarknadsföring står för okonventionella marknadsaktiviteter tänkta att nå maximalt resultat med minimala resurser. Typisk gerillamarknadsföring är oväntad, överraskande, okonventionell, potentiellt interaktiv och riktad för att nå målgruppen på oväntade platser. Syftet är att skapa en unik, engagerande och tankeväckande effekt för att generera buzz och skapa viral spridning.

 • Google AdWords

  Annonsform på Google, där köpta sökresultat/annonser visas på sidan av det organiska sökresultatet. Annonserna visas när användaren söker på några av de utvalda sökord som annonsören har valt. Användaren kan sedan klicka sig in på annonsörens webbplats via annonsen vilket annonsören betalar för till Google.

 • GRP

  Bruttoräckvidd eller summan av alla individuella tittarsiffror/ratings under en kampanj eller annan tidsavgränsning. GRP anger den totala bruttomängden exponeringar och är en produkt av; (netto) räckvidd x (medel) frekvens. Med hjälp av GRP är det möjligt att redogöra för styrkan hos en kampanj.

H
 • Header Bidding

  Header bidding är en avancerad teknik inom programmatic där publishers erbjuder exponeringar till flera annonsbörser samtidigt (även känd som pre-bidding).

 • HTML5

  HyperText Markup Language. HTML5 är ett märkningsspråk (Markup Language), vars främsta funktion är att hantera och strukturera innehåll (text och bilder) på en webbplats. HTML gör det möjligt att definiera presentation av bilder och text och infoga länkar till interna och externa webbplatser.

 • HUT

  Household Using Television. Anger, ofta uttyckt i procent, den totala andelen hushåll som har TV:n påslagen. Se också PUT.

I
 • Impacts

  Engelskt uttryck för summan av kampanjens GRP eller TRP.

 • Impressions

  Engelsk uttyck för exponeringar.

 • In screen impression

  Uttrycket för om en banner har blivit visad för en besökare. Ett intryck (impression) sker när 50% eller mer av annonsen/bannern ( har varit synlig på besökarens skärm.

 • Inbanner Streaming

  Interaktiv banner som innehåller videoklipp som kan spelas upp automatiskt i bannern eller expandera och spelas upp vid en mouseover.

 • Inpage Ad

  Den enklaste formen av annonsformat. En annons som håller sig inom samma gränser på en webbsida utan att förändras eller expanderas.

 • Interstitial Annons

  En typ av webbannons som ligger ovanpå webbsidan i ett separat lager. Annonsen ges så mycket utrymme att den tydligt dominerar eller täcker skärmen helt.

 • InVideo Ad

  Videoreklam i en videokanal. Vanliga format är Pre-, Mid- och Post-Rolls som är videoreklam före, under respektive efter videoinnehållet (kallas även in-stream ad).

K
 • Kontaktkostnad

  Annonspriset dividerat med det antal personer som man når i en viss målgrupp. Kan tas fram för ett enskilt medie eller för medieplanen som helhet.

 • Kontextuell Targeting

  En optimeringsdisciplin för riktade bannervisningar online. Går ut på att matcha banners mot webbplatsens innehåll, som artiklar. På så sätt finns ett samband mellan en webbplats syfte/innehåll och dess banners.

L
 • Last Click Count

  De-facto-standard för fördelningen av effekt till det sista klicket innan konvertering.

 • LazyLoad

  Ett designmönster som används för att skjuta upp starten av ett objekt till en specifik tidpunkt.

 • LBS

  Location Based Services. Se Platsspecifik marknadsföring.

M
 • Marketing Orchestration / Kundreseaktivering

  Regelstyrd konsumentanpassad kommunikation baserad på kombinationer av händelser runt en konsument.

  ..Aktiveringar som kan regelstyras är t.ex.

  e-post, sociala medier, digital annonsering, anpassning av e-handel eller fysisk butik.

  Kombination av händelser kan vara t.ex.

  - befintlig kund, intresserad av ämne A, B eller C ELLER ska byta bostad

  - prospekt, som sett digital annons B OCH befinner sig i närhet av butik.

 • Marknadsundersökning

  En undersökning som genomförs mot en specifik målgrupp. Genom statistiska urval och metoder kan man sedan dra slutsatser från undersökningen, som gäller för hela den målgruppen.  En marknadsundersökning används vanligtvis för att ta reda på mer om målgruppens användning eller inställning till varumärken, produkter, tjänster och företag.

 • Maximal täckning

  Hur mycket man maximalt kan täcka målgruppen med hjälp av media i oändligt antal gånger.

 • Mediematematik

  Ett uttryck för de grundläggande beräkningsformlerna som används inom medieplanering.

  GRP = (Gross Rating Point) Kontakter i procent av målgruppen (i Orvesto kallat BRV, bruttoräckvidd; anges även i antal kontakter).

  TRP = (Target Rating Point) Målgruppskontakter i procent av målgruppsuniversum.

  CPM = (Enkel insättning / spot)=  Reklamkostnader/ Kostnad för att nå 1000 kontakter/målgruppskontakter.

  CPP(Enkel insättning/spot) = Reklamkostnader/ räckvidd i % (rating).

  CPM (Medieplan) = Reklamkostnader/ antal exponeringer i 1000-tal

  CPP (Medieplan) = CPP (Medieplan) = Reklamkostnader / TRP

 • MEF

  Minimum Effective Frequency

 • MMS

  Multimedia Message Service. MMS är ett multimediameddelande som gör det möjligt att skicka filer (ljud,text,bilder och videoklipp) från en mobiltelefon till en annan eller från mobiltelefon till dator.

 • Mobile Marketing

  Diciplinen när mobilen används i marknadsföringen. Annonser i appar är ett exempel på mobil marknadsföring.

 • MPX

  Media Page Exposure. Anger hur många gånger en genomsnittlig sida i ett genomsnittligt nummer blivit sedd av en genomsnittlig läsare. MPX användes inom mediet print och anger sannolikheten att en sida blivit sedd/läst.

 • Multi-spot

  Multispot beskriver en TV eller radio-reklam, vilket kännetecknas av förekomsten av två eller flera annonsörer på samma spot, och att dem i spotten inte ligger i ett naturligt sammanhang.

N
 • Native Advertising

  Annonsering som följer samma beteende som resterande innehåll och är utformad så att användaren upplever det som en naturlig del av plattformen.

 • Nettofrekvens

  Bruttoräckvidd/nettoräckvidd, visar genomsnittligt antal exponeringschanser per individ, kallas ibland även för bearbetningsgrad.

 • Nettoräckvidd

  Antalet unika individer som nås av ett mediebudskap. En TV-tittare räknas endast en gång, därmed ökar nettoräckvidden enbart när någon som inte tidigare sett ett TV-inslag tillkommer under en undersökningsperiod.

 • New term

O
 • Omni-channel

  Spårning av konsument mellan digitala plattformar och fysiska butiker samt lojalitetsprogram.

  ..Möjliggör bibehållen sömlös kommunikation och kundupplevelse, från kundanskaffning till kundvård och lojalitetsprogram.

 • Omni-channel tag manager

  Spårningstaggverktyg för e-handel som möjliggör enklare hantering av flera mät-/köp-systems spårning. Den även matchar kundaktivitet i fysisk butik med samma kunds aktivitet i e-handel.

 • Opt-in / Opt-out

  Opt-in kräver att en potentiell kund själv väljer vilka tjänster de vill prenumerera på och hur den information de ger kan användas. Opt-in kallas även för tillståndsbaserad marknadsföring. Exempel: Nyhetsbrev där rutan för att få ta del av fler erbjudanden i framtiden är urkryssad. Opt-out är när en befintlig kund får elektronisk kommunikation, i regel på grund av en tidigare relation, utan att ge uttryckligt tillstånd.

 • OTS

  Opportunity To See, antalet personer i procent som har haft möjlighet ta del av innehåll

 • Owned Media

  Owned media är den engelska termen för egna mediekanaler. Kanaler som varumärket själv bestämmer över.
  Ex: Webbplats, Twitterkonto, Blogg, Butik, Nyhetsbrev

P
 • Path to Conversion

  Se Consumer Journey

 • PBT

  Se Predictive Behavioural Targeting.

 • Permission Marketing

  Permission Marketing hänvisar till en relation där konsumenten går med på att ta emot direktreklam på vissa utvalda konsumtionsvaror,
  intresseområden med mera. Detta tillvalssystem kallas också opt-in i stället för att välja bort. Motsatsen är exempelvis
  elektronisk reklam utan medgivande som spam.

 • Platsspecifik marknadsföring

  Platsspecifik marknadsföring är en term för när man skickar meddelanden/marknadsföringsmaterial (text, ljud, bilder och filmer)
  till exempelvis en mobiltelefon som är på en viss plats.
  Kan en sådan. används av museer, där man via sin mobiltelefon får information (ljud), i enlighet med de program du vill veta om.

  Tekniken används bland annat på museer där besökarna får olika ljudmeddelanden beroende vilken del av utställningen de står framför.

 • PlayRate

  Andelen av antalet unika besökare som har valt att starta ett klipp.

 • POE

  En samlingsterm för en de tre olika grupper av mediekanaler, nämligen: Paid Media(P), Owned media(O) och Earned Media(E).

 • Polite Load

  Försenar inläsningen av ytterligare kreativt innehåll tills sidan har lästs in.

 • Post Roll

  Videoreklam som visas efter videoinnehållet i en videokanal.

 • PPV

  Intäktsmodell där tittaren betalar för att få tillgång till rörligt material t.ex. ett specifikt TV-program.

 • Predictive Behavioural Targeting

  En optimeringsdisciplin online för att rikta bannervisningar.
  Disciplinen går ut på att identifiera användare som beteendemässigt liknar andra användare som har gjort en önskvärd handling, som att genomföra ett köp, på annonsörens webbplats.

 • Preroll

  Videoreklam som visas före videoinnehållet i en videokanal.

 • Programmatic Buying

  Automatiserad handel av annonsering och teknologin som möjliggör den.

 • PUT

  People Using Television, antalet personen som tittat på TV en specific tid.

Q
 • Quality Score

  Ett begrepp som Google använder sig av i Google Adwords för att beräkna relevans och kvalitet på annonser. En annons Ouality Score bestäms utifrån bland annat annonsens landningssida på webbplatsen och annonsens relevans till sökordet. En hög Quality Score ger bättre rankning till ett lägre pris i Google Adwords.

R
 • Räckvidd

  Anger hur många i en given målgrupp man har möjlighet att nå med en genomsnittlig utgåva eller vid en viss tidpunkt.

 • Räckviddspotential

  Se maximal räckvidd.

 • Rating Points

  Ett antal exponeringar som motsvarar 1 % av målgruppen. Exempel: 1 spot som sågs av 100.000 personer i en publik på 1 miljon människor = 10 ratingpoäng.
  Kan också uttryckas som GRP (alla människor) eller TRP (en målgrupp). Se även Bruttoräckvidd.

 • RBS

  Run By Station. Annonsören köper ett antal kontakter i en viss målgrupp av TV-kanalen, som placerar annonsörens spots i programmet, tills det är garanterat att antal kontakter har uppnåtts.

 • Real Time Bidding

  Se RTB

 • Responskurva

  Beskriver konsumenters agerande och påverkan av kommunikation. Används för att se den optimala balansen mellan kommunikationsinsats och effekt.

 • Retargeting

  En metod som används för att köpa annonsvisningar endast mot användare som tidigare har besökt och utfört särskilda handlingar på en webbplats.

 • Return-on-Investment

  Beräkning av avkastning på investerat kapital.

 • Return-on-Marketing-Investment

  Beräkning av avkastning på en marknadsföringsinvestering.

 • ROI

  Se Return-on-Investment.

 • ROMI

  Se Return-on-Marketing-Investment.

 • ROS

  Se Run-of-Site.

 • RSS

  Används för att prenumerera på innehåll på webben. Flöden användare valt att prenumerera på kontrolleras regelbundet mot uppdateringar och när nya filer/inlägg publiceras, laddas dessa ned automatiskt till datorn. RSS används till exempel för att hålla sig uppdaterad på bloggar och podcasts.

 • RTB

  Real Time Bidding. RTB, på svenska budgivningen i realtid, är en digital teknik som möjliggör köp och försäljning av onlineplaceringar i realtid.
  I stället för att reservera förbetalda placeringar på webbplatser, erbjuds nu varje visning, när den blir tillgänglig.
  Den annonsör som bjuder högst vinner placeringen. En bra jämförelse kan hittas på aktiemarknaden, där priset på aktierna på ett liknande sätt.
  bestäms av utbud och efterfrågan.

 • Run-by-Station

  Beskriver ett definierat sätt att köra reklamkampanjer på TV-och radiostationer.
  Om en kampanj bedrivs som Run by station,
  innebär det att mediet planneras och placerar kampanjen inom en viss tid och inriktas på att garantera medieeffekter (främst TRP).

 • Run-of-Site

  Beskriver ett definierat sätt att köra reklamkampanjer på kommersiella webbplatser.
  Om en kampanj bedrivs som Run by site innebär det att medieplanen och placeringen
  av kampanjen sker inom en viss tid och inriktas på att garantera medieeffekt (vanligen exponeringar).

S
 • Search Engine Marketing

  Se SEM.

 • Search Engine Optimization

  Se SEO.

 • Search Engine Result Page

  Se SERP.

 • SEM

  SEM är ett samlat begrepp som syftar till att uppnå maximal synlighet av din webbplats i sökmotorer. SEM inkluderar således saker som sökmotoroptimering (SEO), PPC-annonsering och andra sökmotorrelaterade tjänster som syftar till att öka din synlighet och trafik till webbplatsen.

 • SEO

  Olika sätt att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar på sökmotorer (ex. Google). Arbetet med SEO är kombinationen av taktik och strategier som inkluderar optimering av innehåll, användarvänlighet, målgruppsanpassning, design, nyckelordsplacering, länkbygge, social och viral marknadsföring och andra online & offline-aktiviteter som syftar till att ge mer avkastning i form av ökad organisk trafik från sökmotorer.

 • SERP

  Search Engine Result Page. En sökmotors resultatsida (SERP), är en lista med länkar till webbsidor som returneras av en sökmotor som svar på ett sökord.
  Resultatet inkluderar vanligen en lista på webbsidor med titlar, en länk till sidan, och en kort beskrivning som visar var nyckelordet matchas på sidans innehåll.
  SERP'en visar ofta länkar till både allmänna webbplatser, bloggar och populära online-plattformar som youtube, facebook, linkedin, twitter och wikipedia.

 • SMS

  Short Message Service. SMS är ett textmeddelande som kan skickas från en mobiltelefon till en annan.

 • Social listening/monitoring

  Datainsamling av konsumenters inlägg i sociala medier, t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, bloggar, forum, kommentarsfält.

  .. Realtidsinformation om vilken produkt som är populär, i vilken målgrupp. Vilka ämnen ett varumärke förknippas med.

 • Social Media Advertising

  Diciplin där sociala medier ingår i marknadsföringen.

 • Social Media Engagement

  En term för en persons engagemang i sociala medier.

 • SOM/Share of market

  Uttryck av en varumärkets marknadsandel i värde (pengar) eller enheter.

 • SOS

  Se SOV.

 • SOV

  Share of Voice.  Andel av den totala marknadskommunikationen, dvs. hur stor andel av de totala investeringarna i marknadskommunikation som en kommunikationsköpare köper inom en viss bransch, jämfört med de andra aktörerna i samma bransch.

 • Spam

  En term som beskriver elektronisk reklam utan samtycke. Se relaterade begreppet Permission Marketing.

 • Spårningspixlar

  En spårningspixel är i sin enklaste form en 1x1 pixelbild som placeras på en webbplats eller i ett email. Denna känner av när en person besöker en viss webbplats eller
  öppnar ett email och skickar då ett meddelande tillbaka till den person eller organisation som hanterar servern. Spårningspixlar kan användas
  i e-postmarknadsföring för att samla information om vem som har tagit emot marknadsföringsmaterial, och när.

 • Spindlar

  Program som indexerar åt sökmotorer. Att få spindlarnas uppmärksamhet är viktigt för hög ranking på sökmotorerna. De kallas spindlar eftersom ”de letar på nätet” (se crawler).

 • Split-spot

  Split-spot beskriver en TV- eller radioreklam, som består av två eller flera spots,
  som direkt relaterar till varandra i sin kreativa design och är placerade inom samma reklambreak/block, men separerade från varandra.

 • SSP

  En teknisk plattform som publicister använder för att ansluta till annonsbörser och DSP:s.

 • Stickiness

  Term för att beskriva ett TV-programs förmåga att hålla kvar tittarna under hela programmet, inklusive över reklambreaken.Används även för att beskriva hur väl webbsidor lyckas hålla kvar sina besökare.

T
 • Tabloid

  Ett tidningsformat, vanligen 280x385mm, den exakta storleken kan variera något. Det är hälften så stort som broad sheet(även kallat fullformat). Tidigare gjordes många morgontidningar/dagstidningar i broad sheet och kvällstidningar i tabloid men idag har nästan alla dagstidningar tabloidformat.

 • Tag Manager

  Spårningstaggverktyg för e-handel som möjliggör enklare hantering av flera digitala mät-/köp-systems spårning.

 • Textannons/Text Ads

  Textannonser är en online-annons i textformat - också känt som sponsrade länkar.

 • The Long Tail

  Begreppet speglar en nischstrategi inom marknadsföring, som fokuserar på många små snarare än ett fåtal stora (kundgrupper, distributionspunkter, etc.)
  för att skapa volym. Begreppet populariserades av Chris Anderson i en artikel i tidskriften Wired i oktober, 2004.
  I sin artikel tas Amazon.com och Netflix upp som exempel på företag som använt denna strategi.
  Anderson beskrev The Long Tail-konceptet djupare i sin bok "The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More".

 • Tracking

  Online disciplin när man du vill "spåra" någon eller något. Kan till exempel används när du vill ha en inblick i konsumentbeteenden online eller trafiken på en webbplats.
  Tracking kan också vara en term som används för analys av annonsutgifter i
  samband med till exempel antal läsare, och kan därför användas för att visa eller göra en effektivitetsmätning.

 • Trade Desk

  Ett företag som hjälper byråer att hantera automatiserade köp, budbaserad media och målgruppsköp. En Trade Desk kan arbeta med flera DSP:s och DMP:s.

 • Tredjeparts tracking

  Mätning som genomförs av ett tredjepartsföretag. Exempel på företag är Adform, DoubleClick och MediaMind.

 • TRP

  Target Rating Point, en procent av en specifik målgrupp.

U
 • Unified Marketing Impact Analytics (UMIA)

  Kombination av attribution modeling och Marketing Mix Modeling som ger en helhetsbild om vad som bidrar med maximal ROI.

 • URL

  Adressen till en sida på Internet.

V
 • VAST

  Är en standard för tredjepartsvideoannonsering som etablerats av IAB.

 • Video Ad

  Videoreklam som normalt placeras i sajtens redaktionella miljö. Den distribueras genom en inbäddad spelare med en förhandsvisning som fångar användarens nyfikenhet.

 • Viewability

  En levererad annonsvisning kan klassificeras som en viewable impression om annonsen är synlig i webbläsarens fönster, webbläsarfliken är i fokus samt att minimikravet för antalet synliga annonspixlar samt tidslängden är uppfylld.

 • Viral annonsering

  En metod som går ut på att få männiksor att sprida intressanta eller underhållande filmklipp,spel och liknande till andra i sociala medier och målgruppens nätverk.

 • VOD

  Tjänst som möjliggör för användare att se videomaterial i streamad eller nedladdad form.

W
 • Wear-In

  Ett mått på frekvensnivå som är nödvändig för att få en reklameffekt . Nivåerna skiljer sig från meddelande till meddelande. Även kallad MEF (minsta effektiva frekvens).

 • Wear-Out

  En term som används för att beskriva nivån på frekvensen som gör att en annons börjar förlora sin förmåga att kommunicera effektivt, eller till och med skapa negativ effekt. En negativ effekt bidrar till att måluppfyllelsen i kommunikationsmeddelandet inte är tillräckligt stor. Det finns ingen akademisk konsensus eller samstämmiga uppgifter om att "hög" frekvens kan leda direkt till den negativa inställning till reklam / varumärke. Denna nivå av frekvensen varierar från meddelande till meddelande.

 • Webb-tv

  "Rörlig bild" som publiceras på Internet. Webb-tv kan exempelvis användas som ett alternativ till traditionell TV om du vill titta på TV-program på  dator eller smartphone. Webb-tv kan också användas strategiskt för företag som använder webb-TV som en kommunikationskanal till kunder.

 • WOM

  Se World-of-Mouth

 • Word-of-Mouth

  Positiv spridning av ett varumärke genom att människor pratar med andra om det.

Y
 • Yield Management

  En strategi för rörlig prissättning med syfte att förstå, förutse och påverka konsumentens beteende för att maximera intäkterna.

Z
 • Zapping

  Kallas det då TV-tittaren byter kanal när reklaminslagen kommer.