Relevans är nyckeln till uppmärksamhet. Genom att hela tiden ha örat mot rälsen och vara förberedd på vad som kommer att hända eller kan hända kan vi påverka relevansen i kommunikationen. På Mindshare kallar vi den processen för Planning for Agility. Vi berättar gärna mer om hur vi tänker när det gäller att förbereda sig både strategiskt, planerings- och budgetmässigt för så väl förutsedda som oförutsedda företeelser. Här finns en översikt över intressanta händelser under den närmaste tiden. Om du saknar något, hör gärna av dig.

[event calendar=”Årskalender”]