Varumärken har alltid strävat efter att vara på rätt Plats med rätt Budskap till rätt Person och när det inte fungerar reagerar människor ytterst hälsosamt: vi väljer bort. Men vi är intresserade av relevant kommunikation, oavsett om den provocerar, underhåller eller löser våra problem.

Mind the gap
Flera studier som genomförts de senaste åren visar att det saknas en viktig parameter för att nå ända fram, nämligen vilket emotionellt tillstånd den presumtiva konsumenten befinner sig i. Det har visat sig att effekten av digital annonsering ökar med upp till 40% om personen befinner sig i rätt mood för det budskap de exponeras för.
Hur människor mår är alltså lika viktigt som vad de gör.
Omvänt betyder det att vi som arbetar med media kan anpassa kommunikationen utifrån konsumentens humör.

Utvecklingen går snabbt och erbjuder fantastiska möjligheter för de företag som upprättar ett förtroende gentemot sina kunder. En relation som bygger på tillit och respekt när människor frivilligt delar med sig av sitt liv för få bättre upplevelser i media.

Bio-tracking
Men det är inte bara data vi delar med oss av utan hela vårt biologiska system.
Det kan framstå som en utopisk tanke men är en verklighet som redan är här. Vi (människor) delar upp utvecklingen i mindre bitar så att bio-tracking teknologin inte upplevs för stor och skrymmande.
Nu finns möjlighet att optimera kommunikation till varje enskild individ utifrån deras humör och det mood de befinner sig i. Forskare på MIT har utvecklat en trådlös router vars RF-signal analyserar kroppens reflektioner, som puls och andning, och via AI lär sig känna igen vilket emotionellt tillstånd personen befinner sig i.

Eftertraktad inaktivitet
Samtidigt investerar både Apple och Facebook i tech-bolag som med användarnas hjälp får tillgång till en mängd personlig information. Genom att titta på hur en människas interagerar via en mängd olika parametrar (som hur de skriver sms, var man använder mobilen, puls och ansiktsuttryck (Keyboard Emotion, GEO, Face/voice/iris recognition)) skapas en tydlig bild av individen – trots att hen inte upplever något intrång i integriteten. Genom “passive recognition” får betrodda företag tillgång till mer än de flesta vet.

Emotion Managers
Framtidens medieplanerare kommer alltså att ha tillgång till människors innersta (om varumärket är betrott) vilket innebär ett stort etiskt ansvar för en helt ny yrkeskategori.
Nu är frågan vilka de är?
Jag önskar mig kollegor med hjärtat på rätta stället som brinner för ett medieklimat som bidrar till en positiv samhällsutveckling!

Jenny Vinterqvist är Creative Curator på Mindshare, mediebyrån som genom Adaptive Marketing bidrar till tillväxt och ökad lönsamhet i våra kunders affär. Vi tror att allt börjar och slutar i media.