Inom mediebyråkoncernen GroupM i Europa är 58% av medarbetarna kvinnor. Av dem är det bara 33% som går vidare till ledande positioner och på många marknader är det betydligt färre än så. Så hur kommer det sig att inte fler kvinnor har ledande positioner? Och speciellt i Sverige, som ändå är ett föredöme i fråga om jämställdhet?  Vi som på många sätt är ”landet lagom” – varför kan vi inte vara det även inom ledarskap?

Igår satte jag mig på planet hem från London till Stockholm och skissade på det här inlägget. De senaste två dygnen har jag spenderat med de högst uppsatta ledande kvinnorna inom GroupM* i Europa. Tillsammans är vi 88 starka kvinnor, men på våra respektive marknader kan vi lätt bli ensamma. Vi har träffats under programmet Walk the Talk som är ett initiativ startat av Lindsey Pattison, WPP:s Chief Transformation Officer. Hon kommer se till att över 1500 ledande kvinnor inom GroupM får genomgå programmet innan maj, världen över  – och det behövs!

Clara Grelsson Simone Westerberg Cecilia Sundström

Genom programmet lyfts frågan vad vi som redan är kvinnliga ledare kan göra för att peppa fler kvinnor att följa i våra fotspår. Hur vi kan lyfta varandra, utveckla andra och oss själva, utbyta erfarenheter och jobba på våra rädslor (som vi oftast inte är ensamma om) samt också vara med och ta den plats vi förtjänar – på scener, i paneler, jurygrupper och styrelserum

Många gånger är det våra egna hjärnspöken som sätter stopp för oss. Vi har höga krav på oss själva och vi vill inte misslyckas, så till den milda grad att det ofta hindrar oss från att lyckas. Det visar sig genom att vi inte utmanar oss själva och istället skickar fram någon annan och tänker ”nästa gång…kanske”

Jag tycker det är hög tid att vi på allvar börja dela på ansvaret för våra företag, våra anställda och vår framtid, precis som vi uppmanas och bör göra i en privat kontext.

Med en mer jämlik könsfördelning mellan ledare, mer jämlika ledningsgrupper och fikarum så kommer konversationer att utvecklas och erfarenheter blandas och berikas. Nya vinklar och perspektiv kommer tas i beaktande. Alla vet att ensidig kost inte är bra. Alla vet att monotona rörelser leder till överbelastning eller förslitningsskador. Alla vet att om man gör saker på samma sätt, år ut och år in så kan man inte förvänta sig några annorlunda resultat. Det är tid för förändring!

Walk The Talk har självklart sått frön hos mig som ledare för Mindshare i Sverige. Jag kommer inte här och nu kunna dela med mig av konkreta actions för i ärlighetens namn vet jag inte exakt vad dom är ännu. Jag håller själv på att förändra Mindshare och ibland måste jag ta två steg bakåt för att kunna ta ett steg framåt. Men jag vet att jag vill inspirera och jag vill att fler kvinnor ska se sig själv som framtida ledare.

Jag vill att du som läser detta och är kvinna, hör av dig till mig och berättar vad som triggar dig, men också vad som gör dig rädd eller osäker att ta steget mot en ledande position.

Från dig som redan är en kvinnlig ledare vill jag gärna veta vad som gjorde att du vågade ta steget, hur du upplever det och hur din framtid ser ut –  jag lovar att jag kommer ta till vara på alla insikter för att utveckla Mindshare och GroupM (och samtidigt vår bransch!) mot en mer jämställd framtid. Och kanske kan vi attrahera just dig att komma till oss – kvinna som man.

Och ni män behöver inte vara oroliga – jag tycker om er lika mycket som jag alltid har gjort och ni har en lika stor plats i vår organisation som kvinnorna. Jag kommer aldrig lyfta fram kön före prestation och kompetens, men jag kommer vara medveten och jag vill sprida den medvetenheten till andra och jag hoppas att även ni vill utföra ert arbete i en bredare kunskaps- och insiktspool.

Jag har själv haft otroligt mycket stöd under uppbyggnaden av min karriär, både av fantastiska män och kvinnor, men min egen utveckling och framgång ligger till stor del inte hos andra. Jag har också behövt ta risker, satsa, misslyckas, leta fram mitt mod och mitt jävlar anamma. Tvingats använda mitt pannben, mitt hjärta, min magkänsla och min nyfikenhet och också jobba på min rädsla och mina reaktioner, prestationer och relationer.

Din framtid kommer inte gratis utan du måste själv komma på: Vad är ditt ”bigger game”, vad drivs du av och vad ser du för framtid för dig själv?

Det är den 8:e mars och Internationella Kvinnodagen – det är en bra dag att maila mig på! =)

Clara Grelsson cyborg

Clara Grelsson, VD
Mindshare Sverige

*Inom Nordens största mediebyråkoncern GroupM ingår mediebyråerna Mindshare, Wavemaker och MediaCom tillsammans med våra delade tjänster inom sök, socialt, programmatic, produktion, business intelligence och HR.