Uppdateringen av nya Facebookalgoritmen i ett nötskal:

  • Utspridet på flera månaders tid kommer Facebook att ändra sin algoritm för att prioritera innehåll från vänner, grupper och familj snarare än företag, medier och varumärken.
  • Förändringen är endast organisk och gäller inte köpta annonser, vilket medför att uppdateringen mest påverkar de företag som hittills förlitat sig stort på organisk räckvidd.

2018 is making sure the time we all spend on Facebook is time well spent.

Ovan mening är hämtad från inledningen av Mark Zuckerbergs rejält uppmärksammade Facebookpost förra veckan. Facebook kommer, och har redan i viss mån börjat, rulla ut en stor förändring i sin algoritm som gör det svårare för företag, varumärken och medier att få plats i Facebooks nyhetsflöde till förmån för mer innehåll från våra vänner, grupper och familj. Denna, relativt stora, förändring som nu ska rullas ut bör ses i ljuset av den negativa uppmärksamhet Facebook har fått i svallvågorna efter senaste USA-valet. De nya inställningarna på algoritmen kommer inte uteslutande att skona plattformen från ”Fake News”, men är inte desto mindre en tydlig indikation på att Facebook vill rensa upp, minimera fenomenet och öka sin kontroll över denna typ av innehåll.

Uppdateringen av algoritmen och de nya spelreglerna påverkar Facebooks organiska delar i nyhetsflödet, och påverkar alltså inte köpta annonser, vilket gör att räckvidden för organiska inlägg kommer att bli än lägre för medier, varumärken och företag än den nivå de är vana vid idag. Till följd krävs istället köpta annonskontakter för att nå ut.

I dagsläget är den organiska räckvidden i regel redan så pass låg att den för många aktörer inte rättfärdigar produktions- och underhållskostnader utan att den köps ut, vilket nu alltså kommer bli än tydligare. Inläggets räckvidd kommer även vara mer beroende av den interaktion i form av kommentarer, delningar och reaktioner som innehållet genererar.

En intressant del av Zuckerbergs uttalande, som kan påverka även köpta annonser, var att han förväntade sig att användarna kommer att spendera mindre, men mer kvalitativ, tid på Facebook. Minskar tiden, minskar också utbudet av annonskontakter och får han rätt i sin framtidsutsikt så innebär detta troligen en gradvis ökad kontaktkostnad för annonsering på plattformen.

Givet att du inte är en aktör som fortfarande har en Facebookstrategi som grundar sig i tillförlitlighet för den organiska räckvidden, så har uppdateringen ingen större inverkan. Även om Facebook nu höjer värdet av interaktionen kring innehållet i nyhetsflödet så kvarstår vikten av att ta fram annonsmaterial som ger största möjliga utväxling av dina affärsmål snarare än att jaga kommentarer och delningar.

Om du inte är ett Dagens Nyheter, Aftonbladet, Sydsvenskan eller någon annan företags- eller medieaktör, kommer nog den största skillnaden att vara i det faktiska innehållet du nås av på Facebook. Målsättning om att vi användare åter ska rikta blicken mot Facebook för att nås av budskap från vänner och familjer ligger samtidigt inte i deras egna händer, och det ska bli intressant att följa om Facebook kan locka tillbaka ett beteende som i stor utsträckning redan har lämnat för andra sociala plattformar.

Simon Österling

Simon Österling är Head of FAST, avdelningen för social & tech på Mindshare, mediebyrån som genom Adaptive Marketing bidrar till tillväxt och ökad lönsamhet i våra kunders affär. Vi tror att allt börjar och slutar i media.

Bild på stammar av Dikaseva.