Att streama musik och video på internet har på kort tid gått från något närmast okänt, till att idag vara en daglig självklarhet. I Spotifys rapport Streaming State of Mind, nyligen framtagen i samarbete med GroupM, får vi en djupdykning i kategorin ”streaming” och hur utvecklingen påverkar vår vardag och vårt mediekonsumtionsbeteende. Enligt den globala studien ägnar sig idag en av två internetanvändare åt streaming när man surfar, vilket innebär att beteendet är cementerat och att streaming därmed borde vara en självklar rad i medieplanen. Redan idag investeras det globalt 1,5 miljarder dollar i kategorin streamad musik (förväntas öka till 7 dollar år 2030[1]). Tack vare denna utveckling har det inte bara skapats en ny digital kommunikationskanal, utan även ett ytterligare sätt att segmentera våra målgrupper på. I rapporten kallar man det för ”Moments”.

Med moments menar GroupM och Spotify att då, streaming ger oss möjlighet att själva välja vad vi vill höra eller titta på och, när vi vill höra eller titta på det, kan vi börja segmentera efter olika beteenden. Vad vi sedan väljer för typ av content och tid på dygnet, ger en bild av vilket humör vi har eller kanske till och med vilken typ av aktivitet vi gör. Att sedan kombinera denna data med demografiska variabler ger oss mycket goda insikter över hur vår målgrupp ser ut, tänker och vad de gör just denna timma av dagen. Kartläggning av streaming-beteendet efter moments innebär med andra ord att varumärken har möjligheten att interagera med sina konsumenter på ett mer effektivt sätt, genom att erbjuda omedelbara och njutbara ’bits and pieces’ på mer frekvent basis, samt före konkurrenterna.

Streaming infographic

Annonseringsmöjligheterna ser med andra ord lovande ut inför framtiden! Och sett utifrån vårt mediekonsumtionsbeteende är vi redan idag många som ägnar tiden vi spenderar online åt just streaming, hela 78 procent av svenskarna lyssnar på streamad musik och 66 procent ser streamad video varje vecka²[2]. Det som utmärker den typiska ”streamaren” är att det är en yngre, teknikintresserad person (ofta man), med stabil ekonomi. Ni vet de där som kan vara svårfångade i andra medier.

Summan av det hela är att vi måste förstå och ta hänsyn till att det skapats ett ytterligare sätt att segmentera vår digitala målgrupp på. För att göra det enklare att sätta sig in i detta mindset och börja jobba med segmenteringen av moments, vill Mindshare ge tre tips som sätter bollen i rullning:

  • Kartlägg din målgrupp efter intressen och värderingar och kombinera insikterna med demografiska variabler.
  • Definiera rätt moment! Har du definierat rätt moment, krävs det inte multipla exponeringar för att budskapet ska nå fram. Att kommunicera med målgruppen med ett spetsat budskap vid rätt tillfälle kommer att fånga deras uppmärksamhet.
  • Skapa relevanta budskap för definierade moments! Snubbla inte på mållinjen genom att kommunicera för ofta och med irrelevanta budskap. På så vis minskas risken att försvinna i bruset.

Vi tror att kreativa digitala grepp och analys måste kombineras för att kommunikationen ska bli slagkraftig, därför känns segmentering utifrån moments högst relevant. Vi på Mindshare hjälper gärna till!

[1] Goldman Sachs Group ”Music in the air October 2016”

[2] Svenskarna och internet 2016

För mer info, vänligen kontakta:

Emily Castro

Emily Castro
Manager Insights
076 800 24 25

Emily jobbar på Mindshare, mediebyrån som genom Adaptive Marketing bidrar till tillväxt och ökad lönsamhet i våra kunders affär. Vi tror att allt börjar och slutar i media.