Det är mer komplext att mäta effekterna av content marketing än att skapa content för marketing!

Det anser i alla fall marknadsförare i USA enligt siffror från eMarketer i år. 35% ansåg att mäta effekterna av content på företagets affär var den primära utmaningen, att jämföra med 18% som ansåg att skapa digitalt content var en större utmaning.

Att utvärdera content kan bli lätt komplext, men behöver inte vara svårt. Video är en av de mer tacksamma formerna av content, när det kommer till mätning och utvärdering.

Video tittar människor nästan alltid på genom en spelare något slag. Det innebär att vi marknadsförare får relativt mycket insikter kring hur människor har interagerat med vårt
content. Det är nu det kan bli komplext om man inte vet var man ska börja.

Låt mig tipsa om tre olika analyser genom att ställa er en fråga – ska människor tänka annorlunda, känna annorlunda eller göra saker annorlunda efter att ha tittat på din video?

  1. Tänka – förmedla ett enkelt eller mer komplext budskap
    Mediekanalers förmåga att förmedla ett mer komplext budskap står i ganska direkt relation till tiden man spenderar med densamma. Självklart är innehållet i budskapet och trovärdigheten hos
    avsändaren också viktigt, men tittar människor färdigt på din video på två minuter så har du en ledtråd på hur bra du lyckats inom även detta. I spelare, som YouTube, där människor själva väljer i vilken utsträckning de tittar färdigt på din film, säger den genomsnittliga visningslängden tillsammans med mängden visningar relativt mycket. YouTube låter dig dessutom jämföra din film med den genomsnittliga visningslängden på andra filmer av liknande längd. Glöm dock inte bort att ta reda på hur detta ser ut bland människor i din målgrupp. Även här hjälper YouTube Analytics dig.
  2. Känna – skapa eller ändra attityder kring ditt varumärke
    När det handlar om att förstå enskilda digitala kanalers eller aktiviteters påverkan på attityder kring ett varumärke, vill jag lyfta fram en relativt ny typ av effektmätning – Exposed/non-exposed eller brand uplift-studier som de också ofta kallas.Här jämför man relationen till ett varumärke bland personer som man vet exponerats för ett specifikt innehåll i digitala kanaler, med en kontrollgrupp som inte exponerats. Mätningen bygger på paneler för undersökningar, där man via cookies registrerar vem som exponerats.Metoden är lite i sin linda, men ger intressanta insikter kring vilka digitala aktiviteter som effektivast gör ditt varumärke valbart eller mer omtyckt.
  3. Göra – söka, köpa eller delaData från människors digitala beteenden öppnar upp för nya spännande sätt att mäta och optimera marknadsföring och content. Google Brandlift är en enkel, men smart, metod för att mäta intresset av en video på YouTube skapar, genom att studera sökbeteendet i Google. Benägenheten att googla på varumärket hos dem som tittat på filmen jämförs med en kontrollgrupp.Ett köp är kanske det agerande som marknadsförare av naturliga själ oftast försöker mäta i relation till marknadsföring. Här har företag tidigare ofta vart hänvisade till avancerad matematisk analys (t ex ekonometrisk modellering), om inte sambandet varit uppenbart direkt för ögat.Idag kan man ta hjälp av datorer i stora delar av detta arbete. Vi på Mindshare har idag t ex analys-produkten Spotlift som, genom att jämföra försäljningsdata med visningsdata för TV-reklam, analyserar hur våra TV-kampanjer kan optimeras för att driva mer försäljning via e-handel.

Här en film om Google Brandlift.

För mer info, vänligen kontakta:

Jonas Vahlne

Jonas Vahlne
Director, Mindshare Business Planning
08-55 90 58 79

Jonas jobbar på Mindshare, en mediebyrå som genom Adaptive Marketing bidrar till tillväxt och ökad lönsamhet i våra kunders affär. Vi tror att allt börjar och slutar i media.