Utvecklingen över mediespenderingar som rapporteras av mediebyråernas branschorganisationer i Norden visar hittills i år en oförändrad nivå jämfört med samma period förra året. Siffrorna pekar på en intressant, men inte alls förvånande trend;

  • Sammantaget ser vi en plan utveckling i hela Norden med en minskning med -0,2%
  • “Traditionella” medier såsom TV, radio och print faller med totalt -6,4%
  • Nedgången vad gäller renodlade printinvesteringar är ännu högre, hela -13,2%
  • Det digitala är föga förvånande på tillväxt med hela + 15,5%, detta ovanpå tillväxten under samma period 2014 vs. 2013 (14,9%).

Tittar vi närmare på siffrorna för de olika nordiska länderna, får vi en något annorlunda annan bild, men ändå med en tydlig trend, som rör sig från traditionella till digitala medier.

Norge

Som vi såg under 2014 fortsätter tillväxten av digital spendering, dock med en mer försiktig ökning på 11,5% (jämfört med 33% under samma period 2014 jämfört med 2013). Djupdyker vi i siffrorna ser vi att det fortfarande är mobil och webb-tv, som växer mest:

Om vi ​​tittar på printmedier, liknar omsättningen närmast “fritt fall” med en nedgång på -20,5%, och går vi tillbaka till 2013, försvann redan 36% av printspenderingarna.

Sammantaget fortsätter mediespenderingarna att växa för tredje året i rad. Men med en blygsam tillväxt på 0,2% årets första sju månader jämfört med totalt 1,7% 2014 och 6,5% år 2013.

Sverige

Svenska mediebyråer har också sänkt printbudgetarna, men nytt är att även på TV börjar spenderingarna sjunka – hela 7,0%, vilket förklaras av aggressiva prishöjningar i början av 2015 samt ett förändrat konsumentbeteende vad gäller konsumtion av linjär TV. En del av TV-budgetarna har omfördelats till webb-tv, men en hel del har landat i OOH och i de nya rörliga möjligheterna inom just digitala utomhusmedier.

Digitala medier i Sverige ökar med + 22,3%, och även detta är på toppen av en tillväxt YTD 2014 vs. 2013 19,1%. Det är anmärkningsvärt att de digitala spenderingarna nu utgör 29% av de totala medieinvesteringarna jämfört med 20% under samma period 2013.

Sverige totalt sett verkar fortsätta det positiva momentet från 2014 där spenderingarna ökade med 2,6%.

Danmark

Utvecklingen av mediespenderingar i Danmark bjuder inte på stora överraskningar. Siffrorna berättar ungefär samma historia som i de andra länderna.

Det är dock intressant att se hur spenderingar för ODR backar -40,6%. Reklam  – Nej tack! spelar sin roll och samtidigt får man också anta att programmatiska köp och andra digitala discipliner allt oftare kommunicerar mer direkta budskap till den enskilde konsumenten.

Efter några trötta år där de totala utgifterna minskade med -1,5% 2013 och -2,9% 2014, verkar det som om vinden har vänt och YTD juli ökade mediespenderingarna med 3,1%.

Finland

Sammantaget är Finland lite av sorgebarnet, om du letar efter en tillväxtmarknad. Sammantaget minskade medieinvesteringarna med -3,1% och här är det återigen de traditionella medierna, som förklarar tappet. Därmed fortsätter en negativ trend för den finländska medieinvesteringarna, som under 2013 såg ett tapp med -8,5% och -3,6 under 2014. Finland har haft tuffa ekonomiska utmaningar de senaste tre åren och den höga arbetslösheten kommer att fortsätta att lägga sordin på utvecklingen och således också incitamenten för företag att investera ytterligare i media.

Mediefördelningen har historiskt sett varit mycket printtung, och det är fortfarande samma bild som tecknas här. Print utgör 39,4% av de totala utgifterna, medan de övriga nordiska länderna i genomsnitt avsätter 15% för print.

Norden – Vem är mest digital?

Inte överraskande måste den allmänna slutsatsen bli att investeringarna allokeras bort från traditionella tryckta medier till digitala medier, men det finns fortfarande stora skillnader mellan de olika nordiska länderna.

Därför har vi slutligen tittat på vilken marknad som är den mest traditionell i sitt medieval, och vilken som är mest digital:

nordisk mediespendering digital och traditionell 2015

Grafiken betonar att det finns skillnader, att Finland släpar efter och att man bör titta på marknaderna individuellt snarare än att betrakta Norden som en homogen marknad i förhållande till allokering av mediespenderingar.

Källor: Mediebarometern Norge, Mediebyråbarometern Sverige, Kreativitet & Kommunikation Danmark och TNS Finland

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Edberg

Fredrik Edberg
COO, Mindshare
0736-25 85 00

Fredrik jobbar på Mindshare, en mediebyrå som genom Adaptive Marketing bidrar till tillväxt och ökad lönsamhet i våra kunders affär. Vi tror att allt börjar och slutar i media.

Bild på norrsken av mLu.fotos, något beskuren.