CTR= Click-through rate,

antal gånger det klickas på en annons i förhållande till antal exponeringar

Vågad rubrik i sann kvällspress-anda för att få din uppmärksamhet. Men även om jag överdriver något så är det den utvecklingen vi ser. När mobilannonser var nytt jublade vi över att se CTR-nivåer som var 5 till 10 gånger högre än på datorn. Kunde det verkligen vara så att min annons genast blev 10 gånger mer intressant för min publik när jag visade den i mobilen jämfört med desktop? Inte troligt!

Sedan insåg vi att det med nya annonsformat helt enkelt kommer en bonus, nämligen en inte oansenlig andel besökare som klickar. Efterhand lär de sig dock hur de ska navigera och vips är vi nere på standardvärden igen.

Men vad betyder egentligen CTR-nivån för din mobila kampanj? Om du inte har direkta konverteringsmål digitalt så skulle jag säga – ingenting. Att optimera en kampanj endast utifrån CTR är direkt felaktigt, visar en studie gjord av xAd tillsammans med Nielsen. Den visar att hög CTR inte är korrelerad med butiksbesök, samtal eller köpintention. Den säger även att kampanjer med låga CTR-nivåer till och med genererar högt antal butiksbesök. Och till sist, att optimering mot CTR faktiskt kan ge lägre resultat i andra parametrar som är viktiga för kampanjen.

Vi har också sett liknande insikter från mobilnätverket Widespace när de tittat på korrelation mellan CTR och köpintention i Norden.

För mig som verkligen vill att mobilen ska vara butiks-/produktsdrivande offline är det här intressant. Vad ska jag optimera min kampanj mot, om inte CTR? Jag menar att vi måste börja titta på inscreen-värde*, dvs har min annons synts för besökaren och hur länge? Här har många mobila annonsnätverk ett massivt arbete framför sig att börja presentera siffror på hur och var man har synts. För varje enskild visning. Det är även dags för medierådgivare att börja ställa krav för att kunna garantera att våra mobila annonser exponeras för användaren, i likhet med de krav vi ställer på inscreen-värden på desktop. Först då kan vi kasta ut den gamla, trötta favoriten CTR med badvattnet.

*De mätningar vi gör på desktop räknar en ”inscreen-visning” som att besökaren sett minst halva annonsen i minst en sekund.

För mer info, vänligen kontakta:

Damon Razazi

Damon Razazi
Digital Strategist
072-587 83 03

Foto av Paul Hudson, har beskurits något.