När vi summerar mediebyråkundernas investeringar på nordisk basis efter första halvåret 2014 bjuds vi inte på särskilt många överraskningar.

  • Den totala spenderingen ligger i stort sätt oförändrad från förra året på 2,1 miljarder Euro (+0,1 % från 2013).
  • Digitalinvesteringar står helt förväntat för den stora ökningen (21 % upp), medan även radio, ”övrigt” och utomhus har tagit små stadiga kliv upp (6 %, 4 % respektive 4 %).
  • Backat har förstås främst tidningarna (tidskrifter med 15 %, fackpress 11 % och dagstidningar 10 %), men också DR (7 %) och TV (2 %).

Några siffror sticker dock ut när vi tittar närmare på de olika nordiska marknaderna:

  • Norge står för den största boomen digitalt. Där har online-spenderingarna stuckit iväg med hela 33%, jämfört med 21 % i Sverige, 12 % i Finland och 10% i Danmark. Bio har å andra sidan backat så kraftigt som 25 % där.

Den norska online-boomen har speciellt att göra med en ökning i mobil- och webb-tv-reklam. Användandet av smartphones ökade signifikant mellan 2012 och 2013 och det är först nu under 2014 som vi ser att annonsören tar detta faktum i beaktande. Fler kampanjer än någonsin planeras med mobilanvändaren i fokus och marknadsförare anstränger sig för att skapa digitala kampanjer som kan fungera på flera enheter. Innehållet anpassas och är responsivt i sin design från början.

Fler 4G-nätverk än någonsin lanseras nu, speciellt i tätbefolkade områden. I takt med att kostnaden för användaren sänks och kvaliteten ökar är investeringar i mobila medier en naturlig utveckling för annonsören, men så småningom kommer tillväxten förstås plana ut, säger Daniel Novello, Digital Content Manger, Mindshare Norge.

  • I Danmark är bio däremot det medieslag som ökat mest (+19 %). Det finns många orsaker till att ROI för bioannonsering har visat sig mycket fördelaktig. Exempelvis ökar besöken då biografägarna varit framgångsrika med klubbmedlemskap och events. Det finns även spännande initiativ såsom det engagerande och interaktiva mobilspelet Biospil som ”tvingar” publiken att ta plats innan reklamen. Här finns också fler annonseringsmöjligheter i stil med sponsrade ”stäng av din mobil”-meddelanden. Slutligen finns det ingen ”second screen” som konkurrerar med uppmärksamheten
  • Utomhusannonsering har ökat mest i Finland (+14 % jmf med 11 % i Sverige, -4 i Danmark och -13 % i Norge). Anledningen till det är framför allt en tillströmning av digitala skärmar, speciellt i shoppingcenter (en utveckling som släpat lite efter de övriga nordiska länderna). De stora säljbolagens säljpaket har förstås slipats efter de nya möjligheterna. Och så har den taktiska reklamens roll och annonsörernas intresse för just utomhus ökat.
  • Och i Sverige ökar alla medieslag förutom tidningar och traditionell direktreklam. Det senaste beror på att annonsörerna i allt större utsträckning väljer digitala/mobila kanaler för att prata direkt med sina kunder. Radio har stuckit iväg 13 %, framför allt pga de mer exakta mätmetoderna (PPM) som introducerades hösten 2012.

Källor: Kreativitet & Kommunikation i Danmark, TNS i Finland, Mediebarometeret i Norge och Mediebyråbarometern i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Edberg

Fredrik Edberg
COO
Mindshare Sverige
0736-25 85 00