Point of View

Med jämna mellanrum publicerar Mindshare ett PoV (Point of View)-dokument. Det rör en kort nyhet eller en trend inom vår bransch som vi har en åsikt om. .

Facebook har tillkännagett att man nu introducerar en ”köp nu”-knapp, vilket självklart skulle kunna utmana Amazon på sikt. Knappen (både i nyhetsflödet och på företags Facebooksidor) kommer nu testas på små- och mellanstora företag i USA för att eventuellt rullas ut i fler marknader senare i år. Nyheten kommer efter Twitters förvärv av CardSpring, en e-handelsplattform som låter varumärken integrera “köp nu”-knappar i innehåll från tredjepartsaktörer.

Några överväganden för en annonsör som så småningom kan vara intresserad av Facebooks köpknappsupplägg är förstås:

  • Vad har knappen för påverkan på användarbeteende och vad är användarens inställning till att Facebook lagrar kreditkortsdata (kom ihåg reaktionen från användarna när Facebook Credits introducerades – och därefter slängdes på sophögen redan 18 månader senare)?
  • Vad är kostnaderna som är förknippade med att driva människor till inlägget där knappen finns? Kommer “Köp nu”-inlägg att vara dyrare att annonsera ut? I så fall, hur står sig CPA jämfört med andra digitala kanaler som exempelvis sök? För närvarande förnekar Facebook att man kommer att kräva en viss procent av eventuell försäljning.
  • Hur pass framgångsrik har knappen varit för de små och mellanstora testföretagen – och finns det några trender som uppstår kring värdet av de sålda produkterna?

Facebook (och andra digitala plattformar) rör sig allt mer mot mitten i sin affärsidé – hur de kan bli mer integrerade i användarnas liv, samla in mer (och rikare) data och börja ge sig på större e-handelsplattformar som exempelvis Amazon. Om testet faller väl ut kan detta bli början på en ny våg av konsumentbeteende. Det skulle även innebära en stor förändring av den typ av data som är tillgängliga för annonsörer. Facebook har sagt att man inte kommer att dela kreditkortsinformation med andra annonsörer, men de flesta annonsörer skulle ändå vara mer intresserade av användarnas köpmönster.

Som vi har sagt förut står de tre stora inför en öppen krigsförklaring: Amazon har den största volymen av inköpsdata, Google sitter på den största volymen av köpintentionsdata och Facebook har den största volymen av persondata. Om denna utveckling slår väl ut, kan det mycket väl bli så att Facebook börjar konkurrera med Amazon, och då finns det bara sök kvar.