5 punkter som det känns viktigt att hålla koll på när det kommer till sociala medier under resten av 2014.

Socializing Business

Köp och sociala medier går ihop. Sociala och digitala medier blir ännu viktigare i processen för att skapa en ny ekonomisk modell av relationen mellan produkt, service och handel.

Content First

Content Marketing är inte nytt, men få har knäckt koden för hur detta kommer att genomföras på deras varumärke. 2014 kommer att bli det år då konsumenten fragmenterar sin användning av sociala medier för flera plattformar, med mindre samhällen. Det tvingar indirekt varumärken och företag att tänka på innehåll före plattform för att ha chansen att fånga konsumenten.

Pay to Play

“Inga fler gratisluncher…” Bästa exemplet är kanske Facebooks senaste justering sin algoritm vilket begränsar den organiska räckvidden (läs mer här).

Pay to Play återspeglar det faktum att när du som annonsör vill ha närvaro på olika plattformar (som Facebook) kommer det kosta. 2014 blir året då reklam och innehåll i ännu högre grad kräver ett nära samarbete för att lyckas i sociala medier.

Secrecy

Vi har mer och mer behov av att vara privata på sociala medier. Fler och fler gör privata grupper på Facebook och använder sociala medier för 1 till 1-kommunikation. Det leder helt enkelt till att sociala medier blir mindre sociala.

Video Is Only Getting Bigger

Video kommer att fylla våra flöden under 2014. Fler användare har anammat medier som Vine och Instagram (video) och framväxten av det här “nya språket” bland användarna är något varumärken måste ta itu med. Dessutom verkar 2014 bli det år där Facebook på allvar börjar pusha videoannonsering.