Kallas det då TV-tittaren byter kanal när reklaminslagen kommer.