En teknisk plattform som publicister använder för att ansluta till annonsbörser och DSP:s.