En undersökning som genomförs mot en specifik målgrupp. Genom statistiska urval och metoder kan man sedan dra slutsatser från undersökningen, som gäller för hela den målgruppen.  En marknadsundersökning används vanligtvis för att ta reda på mer om målgruppens användning eller inställning till varumärken, produkter, tjänster och företag.