En virtuell omkrets för en geografisk verklig plats.