Uttryck, som beksriver en strategi på kampanjnivå, där det stora kampanjtrycket placeras i början av kampanjperioden.