Ett mått för engagemang, d v s hur mycket energi en individ lägger på en specifik handling.