Cost Per View. Kostnad per videovisning. Se även PPP.