No events found

 

Relevans är nyckeln till uppmärksamhet. Genom att hela tiden ha örat mot rälsen och vara förberedd på vad som kommer att hända eller kan hända kan vi påverka relevansen i kommunikationen. På Mindshare kallar vi den processen för Planning for Agility. Vi berättar gärna mer om hur vi tänker när det gäller att förbereda sig både strategiskt, planerings- och budgetmässigt för så väl förutsedda som oförutsedda företeelser. Här finns en översikt över intressanta händelser under den närmaste tiden. Om du saknar något, hör gärna av dig.