Mindshare Point of View

Med jämna mellanrum publicerar Mindshare ett PoV (Point of View)-dokument. Det rör en kort nyhet eller en trend inom vår bransch som vi har en åsikt om. .

Det är inte ofta Facebook rullar ut nya annonsprodukter som inte orsakar uppror bland användarna, men den här gången kan de ha lyckats!

Facebooks nya mobila annonsteknik för ”bandwidth targeting” har tillkommit för att öka intäkter på tillväxtmarknader, stärka löftet mot annonsörer kring annonssynlighet och skapa ett klockrent exempel på adaptiv marknadsföring.

Den nya funktionen känner av din Internet-anslutning (när du öppnar Facebook Mobile App) innan den bestämmer huruvida det är värt att förse dig med tunga annonsformat (som video). Videoannonser får du alltså endast upp om du har bra bandbredd och om Facebook kan vara säkra på att materialet kan spelas utan problem.

Den nya lösningen är en omedelbar win-win-historia för både annonsörer och Facebook samt ökar värdet på det här annonsformatet.

Lär mer om detta här.

För mer info, vänligen kontakta:

Damon Razazi

Damon Razazi
Digital Strategist
072-587 83 03

Foto av Dmitry Kalinin. Originalfotot har beskurits något.